Kursy online dla trenerów dorosłych w celu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych osób dorosłych
Help with Search courses
Course Image Moduł 1: Wprowadzenie

Wprowadzenie:
Ta sekcja pomoże trenerom DOROSŁYM zrozumieć konfigurację modułu kursu i sposób jego wykorzystania.

Course Image Moduł 2: Cyfrowe interfejsy użytkownika

Cyfrowe Interfejsy Użytkownika:

Ta sekcja zawiera przewodnik na temat różnych dostępnych cyfrowych interfejsów użytkownika.

Course Image Moduł 3: Przetwarzanie informacji

Wykorzystanie platformy cyfrowej do podstawowych funkcji komunikacyjnych:

Ta sekcja obejmuje różne środki podstawowej komunikacji cyfrowej, które mogą być używane.

Course Image Moduł 4: Wykorzystanie platform cyfrowych do podstawowych funkcji komunikacyjnych

Jak tworzyć treści cyfrowe:

Celem tej sekcji jest omówienie różnych sposobów, w jaki można tworzyć i obsługiwać podstawowe treści cyfrowe.

Course Image Moduł 5: Tworzenie treści cyfrowych

Jak przechowywać treści cyfrowe:

Celem tej sekcji jest omówienie różnych sposobów bezpiecznego przechowywania podstawowych treści cyfrowych.

Course Image Moduł 6: Cyfrowe bezpieczeństwo informacji

Wprowadzenie do rozszerzonej rzeczywistości:

W tej sekcji znajdziesz wprowadzenie do AR; definicji, pojęć, sprzętu i oprogramowania.

Course Image Moduł 7: Wprowadzenie do rzeczywistości rozszerzonej

W tej sekcji znajdziesz wprowadzenie do AR: definicja, pojęcia, sprzęt i aplikacje.